Uyển Vy: Vụn vặt về Trung thu

19/09/2013
Trăng tròn Arlington. Ảnh: Hiệu Minh.

Trăng tròn Arlington. Ảnh: Hiệu Minh.

Bài của bạn Uyển Vi.

Nói đến Trung thu là nói đến bánh Trung thu, lồng đèn và ….mưa. Chẳng biết ngày xưa Má sanh tôi có bị đẻ ngược hay không mà nào giờ tôi làm gì cũng theo trình tự ngược. Bởi vậy, bây giờ bàn về Trung thu, tôi cũng muốn bắt đầu bằng cái mục cuối cùng là mưa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: