Gs NB Châu làm tin học – Lấy tầu ngầm đua công thức 1?

20/09/2013
Lấy vân tay. Ảnh: Internet

Lấy vân tay. Ảnh: Internet

Cách đây vài tuần, mình có đọc tin trên Tuổi trẻ nói rằng, Bộ Tư pháp đã liên hệ với Gs Ngô Bảo Châu, khôi nguyên giải Fields, để dùng toán học trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDL) về dân cư. Đây là một trong những mục đích mà chính phủ VN đang nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, mọi thứ sẽ được điện tử hóa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: