Ai sẽ thay đổi nước Việt?

23/09/2013
Tôi là người thay đổi. Ảnh: internet

Chính tôi sẽ đổi. Ảnh: Internet

Từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên là thời kỳ đô hộ 1000 năm Bắc thuộc, nước Văn Lang bị xâu xé và chưa có tên chính thức trên bản đồ thế giới. Cho tới năm 938, sau trận Bạch Đằng giang nổi tiếng, Ngô Quyền đã giành độc lập cho nước Việt từ tay Trung Quốc phong kiến. Dù chỉ xưng vương, nhưng có thể nói Ngô Quyền là người đầu tiên đặt nước Việt vào vị trí xứng đáng trên quả địa cầu.

Read the rest of this entry »


Breaking News: Anh Philipp Roesler từ chức

23/09/2013
Anh Roesler. Ảnh: Internet

Anh Roesler. Ảnh: Internet

BBC VN đưa tin, anh Philipp Roesler, người Đức gốc Việt, đã từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do sau thất bại trong bầu cử, theo các hãng thông tấn. Với 4,8% số phiếu bầu, Đảng Dân chủ Tự Do FDP thậm chí không vượt qua ngưỡng 5% để có đại diện trong Quốc hội Đức, hay Bundestag.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: