Lại bàn về Nguy và Cơ

26/09/2013
Cơ hội. Ảnh minh họa

Cơ hội. Ảnh minh họa

Bác Alan Phan có bài rất hay về Nguy và Cơ, được lên hàng top five stars trên Quê Choa. Sau khi phân tích giữa Nguy và Cơ, bác Alan kết luận <Trích>”Ai cũng công nhận đi tìm “cơ” giữa “nguy” là một thái độ tich cực và sáng tạo. Hành động thể hiện một tư duy dựa trên niềm tin của tuổi trẻ, bất chấp những thất vọng của tình thế.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: