Thu vàng xứ cờ hoa

10/11/2013
National Mall. Ảnh: HM

National Mall. Ảnh: HM

Thêm vài ảnh về mùa thu vàng bên xứ cờ hoa, gửi tặng bạn đọc cuối tuần. Gọi là cây nhà lá vườn, đội nhiếp ảnh xóm Cua trình bầy.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: