Hàng Nga VS hàng Mỹ

13/11/2013
Xe máy Ural của Nga.

Xe máy Ural của Nga.

Trên mạng thấy ầm ỹ chuyện mua vũ khí Nga, mình chẳng hiểu thế nào vì có biết gì đâu. Nghe nói hợp đồng mua mấy cái tầu ngầm Kilo giá hàng tỷ đô la. Trung Quốc cũng có tầu ngầm loại đó, máy bay tiêm kích Made in Russia. Mình mua 2 tỷ, người ta mua hàng trăm tỷ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: