NôngDân: “Vạch váy tìm sâu”…nàng Hải Yến

14/11/2013
Haniyan đang tiến dọc bờ biển Đông

Cơn bão Haniyan (Hải Yến) đang tiến dọc bờ biển Đông

HM Blog. Xin giới thiệu bài viết của một bạn đọc có nick NôngDân nói về bão. Chữ NôngDân viết liền tịt, chả hiểu có nghĩa gì. Cảm ơn sự đóng góp của bác. Nghe nói lão thạo IT, biết chụp ảnh, bây giờ kèm viết báo, phân tích về bão hơn cả bên Khí tượng Thủy văn. Cảm ơn nàng Kim Dung đã biên tập, giúp cho cánh NôngDân thực tập nghề…vạch váy tìm sâu 🙂

Chúc các bạn vui. Enjoy your reading.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: