“Lấy độc trị độc”: Bầu Nga-Trung-Việt vào Hội đồng Nhân quyền

16/11/2013
UN building. Ảnh: HM

UN New York

Ngoại giao có nhiều tin vui. Bộ trưởng Phạm Bình Minh lên sao Phó Thủ tướng. VN ký công ước UN về chống tra tấn, trừng phại và đối xử tàn nhẫn. Mấy hôm trước, VN vào Hội đồng Nhân quyền UN. Quá vui.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: