Nhà ngoại cảm Bích Hằng “nói chuyện” với cụ tổ nhà anh Cua

17/11/2013
Một trang gia phả họ Giang. Ảnh: HM

Một trang gia phả họ Giang. Ảnh: HM

Mấy tuần trước thế giới mạng rộn hết lên vì chuyện nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và thế giới tâm linh, tôi nghĩ sẽ viết gì đó về đề tài này. Nhưng rồi bận việc, lao theo thời sự nên quên béng mất.

Hôm nay tôi rỗi việc, lục đống ảnh chụp mấy tuần trước ở quê, bỗng mò ra được bản photocopy về cuộc nói chuyện giữa chị Hằng và cụ tổ 20 đời của nhà tôi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: