49 ngày của mẹ

24/11/2013
Cỗ chay 49 ngày bên Virginia. Ảnh: HM

Chuẩn bị bên Virginia. Ảnh: HM

Hôm nay được 49 ngày của mẹ tôi, xin viết vài dòng nhớ cụ và chia sẻ với bạn đọc. Trong blog, có thể có cả sư thầy và nhiều quí bạn đọc hiểu đạo Phật, kính mong bạch thầy và độc giả đóng góp cho Hiệu Minh Blog hiểu thêm về lễ 49 ngày và từ đó sống tốt hơn. Xin đa tạ trước.

Read the rest of this entry »


Bản Hiến chương các nhà giáo – The Teachers’ Charter

24/11/2013
Kính tặng các thầy cô.

Kính tặng các thầy cô.

HM Blog. Bản dịch của bạn đọc Trạch Văn Đoành. Xin cảm ơn tác giả của bản dịch rất nhiều. Thú nhận là tôi lần đầu đọc Hiến chương này. Giống như CN Mác Lê, nhiều bà con cứ nghe nói trên đài, tivi oang oang nhưng chẳng biết có nội dung như thế nào.

Lời nói đầu của người dịch. Bác Ly có gợi ý Đoành sau khi dịch bản hiến chương các nhà giáo nên post lên Hang cua. Lúc đầu Đoành định đăng bản dịch này như một còm nhưng thấy rằng tài liệu này khá lớn, lại có rất nhiều chuyện có thể bàn được nên gửi thẳng cho Tổng Cua để xem xét làm một entry.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: