Nhân quyền…mồm

28/11/2013
Gà tây và hươu cùng chung sống.

Gà tây và hươu cùng chung sống.

Trong tháng 11-2013, Việt Nam đã làm được hai việc quan trọng:  Ký Công ước UN về chống tra tấn và Tham gia vào HĐ Nhân quyền UN. Nhưng cuối tháng 11 lại ra một Nghị định mới về xử phạt hành chính nếu có hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Read the rest of this entry »


Truyền hình trực tiếp họp QH 28-11-2013

28/11/2013

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: