Ngày thứ 6 đen tối – Black Friday

29/11/2013
Macy Shopping Mall. Ảnh: HM

Macy Shopping Mall. Ảnh: HM

Trên thế giới dường như có một qui ước, cái gì đen là xấu. Cho vào danh sách đen nghĩa là bị chính quyền theo dõi, hành khách đi máy bay bị vào danh sách đen rất khó lên máy bay. Nhưng mầu đỏ cũng chẳng hơn gì, giống muông thú vào danh sách đỏ là sắp tuyệt chủng, hẹn người yêu đi chơi mà “đèn đỏ” đành thở dài. Phố “đèn đỏ” chẳng nói lên điều gì tốt đẹp.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: