“Quê” tôi

30/11/2013
Nhà thờ Vôi. Ảnh tác giả cung cấp

Nhà thờ Vôi. Ảnh tác giả cung cấp

Bài viết của bạn đọc Xang Hứng.

Sớm gia nhập “băng nhóm” trẻ em đường phố, có một câu hỏi cứ ám ảnh tôi suốt: Mình có quê không và quê mình ở đâu ?

Mang thắc mắc này về hỏi bố tôi thì được ông trả lời:

– Trước 5 đời thì bố không rõ, nhưng theo những gì bố biết từ ông bà thì quê mình loanh quanh đâu đó ở phố Hàng Đồng, Hanoi.

Read the rest of this entry »


Lá phiếu trắng của nhà sử học Dương Trung Quốc

30/11/2013

Bỏ qua chuyện “xào nấu” số liệu của bảng điện tử nói về số 97,59% nhất trí với Hiến pháp 1992 sửa đổi, bởi có 488 người biểu quyết, mà 486 người nhất trí, hai người không biểu quyết, mà hệ thống chuyên thu thập số liệu biểu quyết lại đưa ra con số 97,59% thì nên đuổi việc anh phụ trách IT của Quốc hội.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: