Đồng hồ “NOT NOW” Made in Vietnam

02/12/2013

Ảnh minh họa nguồn internet.

“NOT NOW” dịch sang tiếng Việt là “Chưa phải lúc”.

Trả lời phỏng vấn của BBC VN, giáo sư Đỗ Quang Hưng, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cơ quan tư vấn về đường lối, sách lược chính trị cho Ban chấp hành Trung ương và BCT, cho rằng, VN có thể sẽ thay đổi về thể chế, chính trị, nhưng chưa phải hiện nay.

“NOT NOW – Chưa phải lúc”, một câu thường trực trên cửa miệng của các chính khách VN.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: