Biểu tình Bangkok – Góc nhìn của một người Việt

07/12/2013
Dân biểu tình ở BKK. Ảnh: Lan Anh

Dân biểu tình ở BKK. Ảnh: Lan Anh

HM Blog. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của bạn Triều Dương, một người Việt, đang sống, làm việc ở Bangkok hơn chục năm. Triều Dương là bạn đồng nghiệp của Hiệu Minh trong Viện Tin Học (HN). Ảnh minh họa lấy từ Facebook của bạn Lan Anh. Cảm ơn bạn Lan Anh và Triều Dương.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: