Xang Hứng: “Quê” tôi (phần 2)

08/12/2013
Trái ngọt làng quê. Ảnh: Hiệu Minh

Trái ngọt làng quê. Ảnh: Hiệu Minh

Bài của bạn đọc Xang HứngTiếp theo phần 1.

Năm 1966 -1967, chiến tranh đã mò đến sát cổng làng tôi. Vồi chỉ cách ga Thường Tín có con đường quốc lộ số 1. Lúc này để tăng cường chi viện cho miền Nam, Bắc Việt dùng ga Thường Tín làm nơi tập trung quân, vũ khí đạn dược rồi chở bằng tàu hỏa theo quốc lộ 1 vào chiến trường.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: