Có thể STOP hay giảm thiểu gian tham được không?

10/12/2013
Tranh cướp bia ở Đồng Nai. Ảnh: lấy từ TPO.

Tranh cướp bia ở Đồng Nai. Ảnh: lấy từ TPO.

Câu trả lời là Yes, We Can – Vâng, Chúng ta có thể. Làm từ bây giờ, ngay sau khi đọc xong entry này. Tham Sân Si là những ba đức tính độc ác ẩn giấu trong mỗi con người mà Tham là khởi nguồn của Sân và Si. Chế ngự được Tham thì những căn bệnh sau sẽ hết.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: