Góc ảnh Dương Minh Long

14/12/2013
Chụp Georgetown. Ảnh: HM

Chụp Georgetown. Ảnh: HM

Hồi mới có blog, đưa được vài bài thì nhận được thư của một người không quen biết. Anh nói gửi tặng một số ảnh để làm minh họa cho các bài viết. Thấy giới thiệu là Dương Minh Long, mình cũng chẳng biết vì ít đọc báo, có đọc thì xem cảnh giết, hiếp, điều tra hình sự. Còn ảnh ư, thấy mầu là đẹp, như anh nhà quê, thấy các cô gái Hà Nội đều đẹp như nhau.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: