Quan hệ Mỹ Ấn nổi sóng vì…Osin

19/12/2013
India_Consular_Officer_Arrest-03624

Biểu tình chống Mỹ ở New Delhi. Ảnh: WP

Breaking News: Cua Times đạt 7 triệu hít sáng 18-12-2013. Chúc mừng cộng đồng hang Cua, cảm ơn các bạn đã nhiệt tình đọc, comment và viết bài.  

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: