Breaking News: Còm sỹ Cua off-line

25/12/2013
Cua sỹ off line ở Sài Gòn. Ảnh: Uyển Vi Blog.

Cua sỹ off line ở Sài Gòn. Ảnh: Uyển Vi Blog.

Tin từ Uyển Vi blog cho ngay, trước Noel, một nhóm các còm sỹ hang Cua đã tụ tập tại quán Creperie & Cafe, trên đường Hàn Thuyên, Quận 1, Sài gòn. Cuộc gặp mặt bao gồm Hoa Hồng_SG, Vũ Tuấn, Battri, TC Bình, Xanghứng, Uyển Vy, Ở Trọ Trần Gian, Uzi, bạn của Uzi (ảnh trên từ phải sang) được tổ chức đầm ấm mà không có bất kỳ sự cố nào.

Read the rest of this entry »


Cha mẹ góp phần gây… bạo hành

25/12/2013
Thống kê bạo hành trẻ bên Mỹ 2011. Ảnh: Child Abuse.

Thống kê bạo hành trẻ bên Mỹ 2011. Ảnh: Child Abuse.

Bài đăng trên VNN mấy hôm trước nhưng chẳng để ý.

Nếu cha mẹ, cô bảo mẫu thấy đứa trẻ dán mắt vào tivi, không chịu ăn, thì hãy tự tát vào mặt mình trước, trước khi xử lý đứa bé. Khi đó bạo hành sẽ bớt dần đi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: