Uyển Vi “xếp gạch” cho Thiên thần

26/12/2013
Chị Uyển Vi tham gia gala từ thiện.

Chị Uyển Vi tham gia gala từ thiện.

Bài “Còm sỹ hang Cua off line” lên blog, có một số bạn đọc hỏi xem Uyển Vi là cô nào. Vào blog của Uyển Vi tìm ra được cái ảnh của nàng. Có một bài viết “Khi thiên thần phải xếp hàng” rất đáng suy ngẫm.

Uyển Vi tham gia gala làm từ thiện, giúp các em nhỏ bị bệnh tim có tiền để mổ. Với việc làm này, chị Uyển Vi đã “xếp gạch” cho các em bị bệnh hiểm nghèo có cơ hội vượt qua bệnh tật.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: