Hãy giúp trẻ “Cơm có thịt”

27/12/2013
Anh Trần Đăng Tuấn thăm một túp lều có 6 đứa bé thuộc vào nghèo nhất thế giới. Ảnh: Cơm có thịt

Anh Trần Đăng Tuấn thăm một túp lều có 6 đứa bé thuộc vào nghèo nhất thế giới. Ảnh: Cơm có thịt

Trên thế giới hiện có 7 tỷ người, 1 trong tám người khi lên giường với cái bụng đói. Tại các nước kém phát triển, cứ một trong ba em bị thiếu cân. Theo World Food Program (WFP.ORG), Việt Nam đã ra khỏi bản đồ đói (hunger) trên thế giới. Tuy nhiên, không thể loại trừ các em nhỏ vùng sâu, vùng xa đang bị đói và thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: