Chúc mừng năm mới 2014

31/12/2013
Chúc mừng năm mới 2014

Chúc mừng năm mới 2014

Chả biết chúc gì, thôi thì lấy lời của nàng Hoài Hương bên Facebook gửi tặng hang Cua.

Read the rest of this entry »


Phản đối nịnh…thối

31/12/2013
Nịnh thối. Ảnh: internet

Nịnh thối. Ảnh: internet

Happy New Year 2014. – Chúc mừng năm mới.

Tiễn năm cũ 2013 bằng một entry không có gì hay ho, nhưng ta nên “quyết liệt” phản đối những kẻ nịnh thối.

Có lẽ nịnh thối  bắt đầu từ xưa. Vua ỉa xong, một viên quan phải ngửi phân để đoán bệnh. Một nịnh thần ngửi xong và nói, cứt bệ hạ thơm quá. Nhưng vua không vui, ta nghe nói, cứt mà thơm là bệnh nặng rồi. Thế là cả đám quan nhao nhao, ôi bắt đầu có mùi thối rồi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: