Phản hồi Góc nhìn Alan

01/01/2014
Đừng nghe xúi dại. Ảnh: Internet

Đừng nghe bác Alan xúi dại. Ảnh: Internet

Thấy bác Góc nhìn Alan Phan sưu tầm 30 điều không nên làm cho bản thân, nhiều bạn đọc cũng thấy hay, nhưng chưa thấy ai phản hồi, những điều trên có thực tế hay không. Nghĩ vô lý thì phải nói ra, thử lấy góc nhìn Hang Cua xem sao:

1. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm: Cho vào hộp, thế là xong.

Read the rest of this entry »


30 điều không nên tiếp tục làm cho bản thân

01/01/2014
Đừng làm thế.

Đừng làm thế.

Blog Alan sưu tầm  “Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới”. Tôi copy bên Que Choa, cảm ơn bác Alan và bác Lập.

Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: