Giảm nhiệt blog Cua: Sông Potomac đóng băng

09/01/2014
Cầu bắc qua đảo Roosevelt. Ảnh: HM

Cầu bắc qua đảo Roosevelt. Ảnh: HM

Mấy ngày qua, nhiệt độ DC xuống dưới 0oC, hai đêm qua là -15oC, hôm nay có ấm hơn nhưng vẫn là -2oC. Trời nắng rất đẹp, nhưng sông đóng băng. Gửi vài ảnh tặng ít đá lạnh để bà con uống bia và xem ảnh cho nhiệt blog giảm xuống chút 😛 (Ảnh chụp bằng máy Lumix).

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: