Tạp chí Cộng sản: Hậu duệ và trí tuệ

12/01/2014
Con ông cháu cha. Ảnh: Internet

Con ông cháu cha. Ảnh: Internet

HM Blog. Tôi chưa bao giờ đọc Tạp chí Cộng sản, nhưng vào trang Viet- Studies, thấy ông giáo sư dẫn đường link này, và cho rằng lạ…tôi cũng thấy lạ.

Tác giả viết rất có lý, nhất là trong bối cảnh hiện nay, nhiều con ông cháu cha đang làm mưa làm gió. Đôi lúc vì bao che nhau, đến lúc lộ hàng, cả nhà ra trước vành móng ngựa. Tránh xung đột lợi ích, trong đó có việc, cha mẹ, anh em không được làm việc dưới quyền nhau, không được tuyển, bổ nhiệm vượt cấp chỉ vì COCC… là một bước quan trọng tránh được lợi ích nhóm, lợi ích dòng tộc. 

Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: