Thông báo số 2: Bán rượu “ngâm Sóc” làm từ thiện

13/01/2014
Thông tin số 2.

Thông báo số 2. 13-01-2014

Sau gần 3 ngày, đấu thầu gay cấn, thông tin hang Cua thu thập được như bảng trên. Nếu có sai sót hay nhầm lẫn, xin được thứ lỗi ( Nhấn chuột vào bảng sẽ xem được chi tiết phóng to).

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: