SIM rác tứ quí 0975.00.8888

14/01/2014
Sim rác số đẹp

Sim rác số đẹp

Từ khi tôi biết về cell phone (năm 1997) tới nay, lần đầu tiên biết có loại SIM rác. Trên mạng có hẳn những diễn đàn chuyên rao bán, trao đổi SIM rác. Bạn thử vào trang Mua rẻ sẽ thấy SIM bán như rác http://muare.vn/threads/20/2114494/.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: