Từ viết bưu ảnh đến PechaKucha 20×20

15/01/2014
Bưu ảnh. Ảnh minh họa

Bưu ảnh. Ảnh minh họa

PechaKucha 20×20 là presentation (bài phát biểu) được phép 20 ảnh, mỗi ảnh nói trong 20 giây, gói gọn trong 6 phút 40 giây. Trong thời đại mà thời gian quí như vàng, muốn thông điệp của bạn được lưu giữ trong bộ nhớ của người nghe, bạn cần kỹ năng trình diễn ngắn gọn và thuyết phục như viết trên bưu thiếp.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: