Chợ Tết Eden

26/01/2014
Eden Center ở nhiệt độ dưới âm. Ảnh: HM

Eden Center ở nhiệt độ dưới âm. Ảnh: HM

Hôm nay tôi đi cắt tóc tất niên ở hiệu Hoàng Thơ quen thuộc, đông người, phải xếp hàng. Vác máy Lumix chạy quanh, chụp vài pô cho có không khí Tết ở xứ Virginia, khỉ ho cò gáy 🙂

Read the rest of this entry »


Vĩnh biệt Anh Lê Hiếu Đằng!

26/01/2014
Vĩnh biệt Anh.

Vĩnh biệt Anh.

Điếu văn của bạn hữu do BS Huỳnh Tấn Mẫm đọc tại Lễ Truy Điệu luật gia Lê Hiếu Đằng sáng ngày 26.01.2014

Nhà văn Nguyễn Quang Lập “Lễ truy điệu lúc 6 giờ sáng nay (26/01/2014). Sau điếu văn của bs Huỳnh Tấn Mẫm, nhạc sĩ Miên Đức Thắng cất cao tiếng hát bài Tự Nguyện: Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng/ Nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương/Nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm/Là người tôi sẽ chết cho quê hương.… Mọi người rì rầm hát theo. Mình đã bật khóc.”

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: