Mẫu văn cúng tế trong dịp Tết

28/01/2014
Chuẩn bị đón xuân. Ảnh: Internet

Chuẩn bị đón xuân. Ảnh: Internet

Lâu không vào xem bác Tễu (Xuân Diện Blog), hôm nay vớ được sưu tầm các bài văn mẫu cúng tế rất hay. Xin chia sẻ lên blog. Ai có bài khác hay hơn, xin đưa lên blog. Cảm ơn bác Xuân Diện và các bạn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: