Lịch sử Tết trồng cây qua ảnh

06/02/2014
Cụ Hồ trồng cây đa ở công viên Thống nhất năm 1960. Ảnh: tư liệu

Cụ Hồ trồng cây đa ở công viên Thống nhất năm 1960. Ảnh: tư liệu

Năm 1960, cụ Hồ trồng cây đa đầu tiên ở công viên Thống Nhất, mở đầu cho phong trào Tết trồng cây. Đây là nét đẹp của thời XHCN tươi đẹp. Quần áo, giầy dép, xúc xẻng vun trồng cây, đúng là cụ nông dân.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: