Flappy Bird đã đến Quốc hội Mỹ

11/02/2014
Sherman Katz và anh Lưu Ngọc Khang đang bàn Flappy Bird. Ảnh: HM

Sherman Katz và anh Lưu Ngọc Khang đang bàn Flappy Bird. Ảnh: HM

Sáng nay đến VP, bạn bè cứ hỏi, Mr. Nguyễn và Flappy Bird là ai ở VN.

Xin kể hai chuyện khác, ngoài VP.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: