Cách vào Quechoa và HM blog khi bị chặn

13/02/2014

Theo hướng dẫn của bác nguoivehuu, có thể dùng TOR Browser để làm trình duyệt các trang bị chặn tại VN.

Vào TOR project  https://www.torproject.org/

Chọn DOWNLOAD và install. Thay vì dùng internet explorer, firefox, Google Chrome, bạn đọc có thế dùng TOR browser.

Tôi thử và thấy các trang bị chặn lại chạy bình thường.


%d bloggers like this: