Hoàng Sa, 17-2-1979, báo chí và Flappy Bird

15/02/2014
Tự đục bỏ lòng yêu nước. Ảnh: internet

Tự đục bỏ lòng yêu nước. Ảnh: internet

Cuối cùng thì anh Nguyễn Hà Đông tuyên bố “giết” con Flappy Bird mang lại hàng chục ngàn đô la mỗi ngày chỉ vì sợ người chơi…nghiện, lý do hết sức vô bổ, hay bởi nỗi sợ vô hình. Cả nước chưng hửng, mà chưng hửng tầm quốc gia.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: