Bức thư ngày 19-2-1979 của một người lính

16/02/2014
Bức thư của người lính. Ảnh: VNE.

Bức thư của người lính. Ảnh: VNE.

Đây là lá thư của liệt sỹ Nguyễn Thái Hòa trong chiến tranh biên giới năm 1979 gửi người yêu ngày 19-2-1079, 2 ngày sau cuộc chiến bùng nổ. Anh đã hy sinh 2 tuần sau đó (2-3-1979) trên mặt trận phía Bắc chống quân Trung quốc xâm lược.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: