Gạc Ma, Crimea – chiếm đảo nhỏ, mất việc lớn

Chiến trận Gạc Ma. Tran cổ động.
Chiến trận Gạc Ma. Tran cổ động.

Gạc Ma của Việt Nam bị xâm lược với đại liên Trung Quốc bắn thằng vào 73 người lính công binh không có vũ khí. Crimea bị Nga chiếm không có tiếng súng, lính Ukraine được lệnh cất vũ khí vào kho. Ở hai nơi rất khác nhau, hoàn cành khác nhau, nhưng có một điểm chung, đó là khả năng biến bạn thành thù của các nước lớn chỉ vì lợi ích ngắn hạn.

Continue reading “Gạc Ma, Crimea – chiếm đảo nhỏ, mất việc lớn”