Ukraine Tự Phế

Lính Ivan nhằm bắn lính Ukraine. Ảnh: Getty
Lính Ivan nhằm bắn lính Ukraine. Ảnh: Getty

Bài của tác giả Nguyn Xuân Nghĩa. Thấy bài viết nhắc đến Kim Dung vội vào xem, tưởng nàng tự thiến, nhưng hóa ra không phải Kim Dung nhà Tịt Tuốt 🙂

Quân tử động mồm, không động thủ, nên Ukraine bị điểm huyệt…

Sau mấy tháng nhức đầu về chuyện Ukraine, người viết xin tìm một chút thư giãn trong tinh thần lãng mạn của Kim Dung.

Continue reading “Ukraine Tự Phế”