Thư của ông Trường Chinh gửi hậu thế

09/04/2014
Đường Trường Chinh bị bẻ cong?. Ảnh: VNN

Đường Trường Chinh bị bẻ cong. Ảnh: VNN

Thưa quí vị

Tôi rời bỏ thế giới này đã được 26 năm, nghĩ mình đã yên nghỉ nơi xa vắng. Nhưng mấy hôm nay, tôi bỗng hắt hơi liên tục. Hóa ra, dân cả nước đang bàn về con đường mang tên Trường Chinh, chính là tên tôi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: