Xang Hứng: Bàn về các loại…hóa

Tidal Basin. Ảnh: HM
Tidal Basin. Ảnh: HM

Bài viết của Xang Hứng.

Con người nào cũng mang trong mình “Xã hội tính”. Ai ai cũng bị điều hòa bởi cái xã hội trong đó mình sinh ra và lớn lên.

Mỗi xã hội đều có một cách riêng để giải thích thiên nhiên, vũ trụ (vũ trụ quan) và cuộc sống (nhân sinh quan). Lối giải thích đó, cách sống đó làm nên văn hóa, nghĩa là toàn thể những cách cư xử, cách diễn tả, những lược đồ suy tưởng, quy tắc đạo đức, những cấp bậc giá trị được chấp nhận trong một xã hội để ấn định nếp sinh hoạt giữa các con người trong xã hội đó.

Continue reading “Xang Hứng: Bàn về các loại…hóa”