Cherry Blossom 4-2014

13/04/2014
Jefferson Monument. Ảnh: HM

Jefferson Monument. Ảnh: HM

Năm nay hoa anh đào nở muộn gần hai tuần so với thường lệ hàng năm vào cuối tháng 3 do mùa đông DC lạnh, kéo dài. Thứ 5 (10-4-2014) hoa đã nở rực rỡ vòng quanh Tidal Basin, trời ấm nên du lịch, dân văn phòng đổ ra quanh hồ, thưởng ngoạn hoa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: