Bệnh tự hào dân tộc của người Nga

Biểu tỉnh ủng hộ Nga ở Crimea. Ảnh: internet
Biểu tỉnh ủng hộ Nga ở Crimea. Ảnh: internet

Tác giả: Natalja Kljutcharjova
Phạm Thị Hoài dịch

HM Blog. Đọc lên thấy quen quen, chỉ cần đổi tên địa danh thì cũng đúng với một số nước bị tuyên truyền theo kiểu nhồi sọ, tô hồng và một chiều. 😛 🙄

Tôi là nhà văn, và các liên tưởng tôi thường dính líu tới văn học. Sau các sự kiện ở Krym, cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng dân nước tôi và vị Tổng thống do “toàn dân” bầu nên của đất nước này khiến tôi liên tưởng đến ai.

Họ giống các nhân vật của Dostoevsky, ông gọi họ là “những kẻ ở xó hầm”.

Continue reading “Bệnh tự hào dân tộc của người Nga”