Ngà Voi: Cảm nhận tháng 4

Nữ tác giả ... Voi. Ảnh FB của NgaVoi Nguyen
Nữ tác giả … Voi. Ảnh FB của NgaVoi Nguyen

Bài viết của bạn đọc Ngà Voi – Facebook

Tháng tư, tháng của nắng, tháng của máu lửa ba mươi chín năm về trước và tháng của những cái đầu nóng rãy thời hiện tại. Tháng tư, người ta nói nhiều hơn về hòa giải, hòa hợp dân tộc. Nhưng chẳng hiểu sao cũng nhiều những kích động, xúc xiểm lẫn nhau.

Continue reading “Ngà Voi: Cảm nhận tháng 4”

Rải đinh: Mua 100 đô, tiệm vàng bị khám, niêm phong 559 cây vàng

Tiệm vàng bị khám. Ảnh: TPO
Tiệm vàng bị khám. Ảnh: TPO

Tin TPO cho hay, khách vào bán 100 đô, cả tiệm vàng bị khám, niêm phong 559 cây vàng.

Na ná như thời thực dân Pháp, ghét ai, bỏ rượu lậu vào ruộng, vào vườn, rồi gọi nhà đoan đến khám. Cả nhà đi tù mọt gông, khuynh gia bại sản.

Gọi là chính sách giúp cướp ngày cũng chẳng sai.

Continue reading “Rải đinh: Mua 100 đô, tiệm vàng bị khám, niêm phong 559 cây vàng”