Ngà Voi: Cảm nhận tháng 4

25/04/2014
Nữ tác giả ... Voi. Ảnh FB của NgaVoi Nguyen

Nữ tác giả … Voi. Ảnh FB của NgaVoi Nguyen

Bài viết của bạn đọc Ngà Voi – Facebook

Tháng tư, tháng của nắng, tháng của máu lửa ba mươi chín năm về trước và tháng của những cái đầu nóng rãy thời hiện tại. Tháng tư, người ta nói nhiều hơn về hòa giải, hòa hợp dân tộc. Nhưng chẳng hiểu sao cũng nhiều những kích động, xúc xiểm lẫn nhau.

Read the rest of this entry »


Rải đinh: Mua 100 đô, tiệm vàng bị khám, niêm phong 559 cây vàng

25/04/2014
Tiệm vàng bị khám. Ảnh: TPO

Tiệm vàng bị khám. Ảnh: TPO

Tin TPO cho hay, khách vào bán 100 đô, cả tiệm vàng bị khám, niêm phong 559 cây vàng.

Na ná như thời thực dân Pháp, ghét ai, bỏ rượu lậu vào ruộng, vào vườn, rồi gọi nhà đoan đến khám. Cả nhà đi tù mọt gông, khuynh gia bại sản.

Gọi là chính sách giúp cướp ngày cũng chẳng sai.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: