Chuyện ngày này năm xưa

29/04/2014
Thúy của ngày xưa. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Thúy của ngày xưa. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Hiệu Minh blog nhận được bài viết của chị Thúy, một độc giả có nick TM của blog. Đây cũng là bài cuối về chủ để 30-4. Cảm ơn chị Thúy, anh Cảnh, bạn Vĩnh, bạn Ngà Voi, và bạn đọc đã tham gia giúp cho blog ngày càng phong phú.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: