Gs. Nguyễn Văn Tuấn: Triết lí giáo dục

01/05/2014
Nữ sinh trường Trần Phú. Ảnh: TPO

Nữ sinh trường Trần Phú. Ảnh: TPO

Bài đăng trên Dân Luận, xin phép anh Nguyễn Văn Tuấn đăng lại. Cảm ơn giáo sư và Dân Luận.

HM Blog. Nguyên lý “Dân tộc, khai phóng, nhân bản”  đúng với bất kỳ chế độ nào.

Thời gian gần đây có nhiều nhân sĩ nói đến cái gọi là “Triết lí giáo dục”, mà theo họ là VN không có một triết lí giáo dục. Vì không có triết lí giáo dục, nên giáo dục đang đi lạc hướng (hay vô định), và là nguồn gốc của những bất cập hiện nay. Tôi đoán khi nói đến triết lí giáo dục” là dịch từ chữ “Philosophy of Education”, nhưng chữ này có nghĩa là “triết học về giáo dục” chứ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: