Ngự Bình: Nên vào đại học

02/05/2014
Khoa Luật ĐH G. Washington. Ảnh: HM

Khoa Luật ĐH G. Washington. Ảnh: HM

Bài của chị Ngự Bình lấy từ comment trên bài viết “Có nên vào đại học“. Cảm ơn chị Ngự Bình vì đóng góp này.

Thú nhận của chủ hang Cua về entry trước (tôi có cài vài cái sai vào để bạn đọc tranh luận)

  1. Sai (một số bạn đã chỉ ra). Tác giả Cua là lấy Bill Gates, Steve Jobs làm ví dụ, bỏ học mà vẫn thành tỷ phú. Đó chỉ là fraction, một con số rất nhỏ. Exception makes the rule ít khi đúng (lấy ngoại lệ chứng minh qui luật). Số người thành đạt vì có bằng đại học và trên nữa chiếm tới 99% thì entry không đả động.
  2. Đúng. Không vào đại học không phải là thảm họa. Mọi con đường đều đến thành Rome.
  3. Đúng. Học đại học là một sự đầu tư quan trọng, cũng như một dự án kinh tế. Cần đưa yếu tố tiền vào để tính.
  4. Sai. Kiến thức không thể tính bằng tiền. Vì vụ này mà có bài của chị Ngự Bình dưới đây.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: