BBC VN: Từ đồng chí tới đồng minh

21/05/2014
Tập Cận Bình và Putin. Ảnh: AFP

Tập Cận Bình và Putin. Ảnh: AFP

Bài của Nguyễn Hùng. BBC VN

Hơn 20 năm trước ông Vladimir Putin còn dùng từ ‘tovarisch’, tiếng Nga có nghĩa là đồng chí, trong quan hệ với các cộng sự và các đảng viên cộng sản khác.

Thực tế ‘tovarisch’ có lẽ là câu nói cửa miệng của ông Putin khi đứng dưới cờ của Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1975-1991.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: