Bách Việt: Thất bại trong quá khứ và bài học cho hôm nay

22/05/2014
Tầu Trung Quốc tấn công tầu VN. Ảnh: CS Biển VN

Tầu Trung Quốc tấn công tầu VN. Ảnh: CS Biển VN

Bài của tác giả Bách Việt. Nguồn: người Việt ở Philippines sưu tầm.

Việc đưa dàn khoan vào khu vực biển của Việt Nam, Trung Quốc đã gần như lật ngửa ván bài của một chính sách đối ngoại dựa trên bạo lực hơn là đàm phán hòa bình.  Trong khi đó, Việt Nam còn quá yếu về mọi mặt để có thể tạo thế đối đầu có trọng lượng với Trung Quốc.  Việt Nam ở thế tiến thoái lưỡng nan vì không thể leo thang và chạy đua trong chính sách ngoại giao bạo lực với Trung Quốc, nhưng cũng không có đường lùi và không thể nhượng bộ.

Read the rest of this entry »


Khảo luận các bài viết của Trần Ngân, Huy Đức, Nguyễn Trọng Bình

22/05/2014
DSC_5722

Biểu tình chống Trung Quốc tại DC. Ảnh: HM

Bài viết của Trần Trọng Nghĩa trên Viet-studies

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: