Xứ Việt: Sỹ diện và viển vông

23/05/2014
Đông Ki Sốt. Ảnh: Wiki.

Đông Ki Sốt. Ảnh: Wiki.

Mới rồi nghe Thủ tướng Dũng nhắc đến quan hệ Việt Trung đại ý là mối quan hệ viển vông, tôi thấy sao mà ông dùng từ đắt thế. Rất có thể người Việt ta toàn đi mây về gió, từ tư duy phát triển, chiến lược quốc gia, từ cách tìm bạn, đồng minh, đến mua súng, máy bay SU, tầu ngầm kilo để bảo vệ đất nước, rồi nhìn chỗ nào cũng thấy kẻ thù như Đông Ki Sốt nhìn cối xay gió…nên mới khổ thế này.

Read the rest of this entry »


Osin Huy Đức: Thủ tướng đừng quay lại, phía sau là dân chúng.

23/05/2014
Thủ tướng NT Dũng gặp Thủ tướng Philippines Aquino. Ảnh: CPVN.

Thủ tướng NT Dũng gặp Tổng thống Philippines Aquino. Ảnh: CPVN.

Thích Status này của Osin Huy Đức trên Facebook.

Giàn khoan 981 xuất hiện trước thềm Hội nghị ASEAN ở Myanmar và Diễn đàn kinh tế Manila như một trái banh được đặt vào chân Thủ tướng khi ông đang ở gần khung thành nhất. Những tuyên bố đúng lúc, ngang tầm nguyên thủ, đã khiến ông trở thành một người hùng. Thưa Thủ tướng, ông đã cùng bước, cùng dùng một ngôn ngữ sục sôi với người dân Việt Nam. Ông đã đi một đoạn đường khá xa. Đừng quay lại vì phía sau là dân chúng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: