Vài suy nghĩ về ngày Memorial Day

26/05/2014
Lễ tưởng niệm cạnh bức tường chiến tranh VN. Ảnh: HM

Lễ tưởng niệm cạnh bức tường chiến tranh VN. Ảnh: HM

Bài viết của bạn đọc Phú Thọ Nguyên, Cảm ơn tác giả. 

Cuối tuần này ở Mỹ là ngày lễ Memorial Day, một ngày lễ lớn, cả nước chính thức được nghỉ. Ý nghĩa chính của ngày lễ Memorial là tưởng niệm những người đã ngã xuống cho đất nước. Khái niệm anh hùng của người Mỹ đơn giản và vị tha. Những người hy sinh để bảo vệ đất nước, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ người khác, hoặc vì mệnh lệnh tổ quốc mà hy sinh, đều được coi là anh hùng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: